GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

Agnieszka Błażejewska-Adamska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studia medyczne ukończyła z wyróżnieniem. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą chorób płuc. Obecnie pełni funkcję starszego asystenta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w Oddziale Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu