GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych i zespołu metabolicznegoW Centrum Kardiometabolicznym oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji lipidologa (specjalisty w leczeniu zaburzeń lipidowych) certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne.
W ramach konsultacji lipidologicznych przeprowadzamy diagnostykę i leczenie:

 • hipercholesterolemii

 • hipertriglicerydemii

 • dyslipidemii aterogennej

 • niskiego stężenia HDL-C

 • dyslipidemii mieszanej

 • hipercholesterolemii rodzinnej

oraz zajmujemy się szeroko rozumianą prewencją (rozpoznajemy czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych).
Konsultacje lipidologiczne są szczególnie wskazane w przypadku:
 • nasilonych zaburzeń lipidowych:
  -poziom cholesterolu całkowitego >7.5 mmol/l (290 mg/dl),
  -poziom trójglicerydów > 7.5 mmol/l (664 mg/dl),
 • gdy pomimo leczenia maksymalną dawką statyny nie udaje się osiągnąć docelowej wartości poziomu LDL, lub w innych sytuacjach, gdy lekarz prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii hypolipemizującej,
 • osób, u których wystąpiła przedwczesna choroba wieńcowa,
 • obecności żółtaków ścięgien lub rąbek starczy rogówki przed 50 rokiem życia,
 • wywiadu rodzinnego w kierunku przedwczesnej choroby wieńcowej lub istotnych zaburzeń gospodarki lipidowej.