GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

Diagnostyka i leczenie chrapania i bezdechów sennychChrapiesz? Jesteś zmęczony? Ciągle chce Ci się spać?

To może być obturacyjny bezdech senny (OBS). Nie lekceważ go…

U osób cierpiących na OBS, ze względu na zapadanie się dróg oddechowych w czasie snu, występują liczne przerwy w oddychaniu.

Czym jest bezdech senny?Bezdech senny to częste zaburzenie snu, w którym podczas całego cyklu wypoczynku nocnego występują powtarzające się przerwy w oddychaniu. Przerwy te, zwane epizodami bezdechu, występują wskutek opadania mięśniówki gardzieli utrudniającego dopływ tlenu do płuc. Do opadania mięśniówki gardzieli i występowania utrudnień w oddychaniu może przyczyniać się osłabienie mięśni gardzieli, przerost języka, otyłość i inne czynniki. Bezdech senny zakłóca naturalny cykl snu i może znacznie wpływać na poziom energii, sprawność umysłową i ogólne zdrowie na przestrzeni lat. W niektórych przypadkach nieleczony bezdech senny może spowodować nawet śmierć. Problemy z nocnym wypoczynkiem spowodowane wystąpieniem zaburzenia przekładają się na dzienne funkcjonowanie, w postaci porannych bólów głowy, ogólnego zmęczenia i obniżonej koncentracji, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem spowodowania wypadków komunikacyjnych lub wypadków przy pracy.
Podstawowe_informacje._Czym_jest_bezdech_senny
W Centrum Kardiometabolicznym GIERACH-MED zajmujemy się diagnostyką i leczeniem bezdechu sennego- koszt wypożyczenia aparatu ............. po wcześniejszej rejestracji wynosi 350 zł za 2 doby. Urządzenie służy do diagnozowania w warunkach domowych zaburzeń oddychania podczas snu poprzez badanie poligraficzne. Sprzęt prowadzi całonocny zapis parametrów oddychania, tętna i poziomu tlenu we krwi.

Wynik badania przekazywany jest do interpretacji przez lekarza pulmonologa - dr n. med. Agnieszka Błażejewska, która w ciągu kilku dni sporządza dla pacjenta szczegółowy raport. Na postawie raportu proponuje się dalsze postępowanie medyczne.

Na życzenie pacjenta istnieje możliwość odbycia prywatnej konsultacji u dr Błążejewskiej - koszt 150 zł. Podczas wizyty omawiany jest wynik badania oraz udzielana jest informacja o ewentualnej terapii wspomagającej oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (CPAP). Terapia zapobiega zapadaniu się górnych dróg oddechowych podczas snu poprzez podawanie delikatnego strumienia powietrza, co pozwala na swobodny oddech.

Oferujemy również możliwość wypożyczenia sprzętu do terapii (koszt 100zł za dobę). Podczas konsultacji w obecności doktora dobierana jest maska oraz do indywidualnych potrzeb pacjenta wynikających z raportu dopasowywane są parametry urządzenia.

Jeżeli korzystanie z urządzenia przyniesie pożądane rezultaty, istnieje możliwość wystawienia wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację sprzętu dla pacjenta.

Na czym polega terapia CPAP?Złotym środkiem w terapii bezdechu sennego jest terapia CPAP, wykorzystująca stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Aparaty CPAP wytwarzają stały przepływ powietrza pod odpowiednio dobranym ciśnieniem przez gardło, co sprawia, że drogi oddechowe pozostają drożne podczas snu. Umożliwia to skuteczne zapobieganie występowaniu spontanicznych przerw w oddychaniu związanych z bezdechem sennym.

Diagnostyka i leczenie chorób płuc oraz obturacyjnego bezdechu sennego