GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

Holter ciśnieniowy (ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego)

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, w warunkach normalnej aktywności pacjenta. Przez cały czas na jednym ramieniu pacjenta założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem. Pomiary wykonywane są w ustalonych interwałach, zwykle co 15 minut podczas dnia oraz co 30 minut w godzinach nocnych.

Wskazania do badania:
 • rozpoznanie nadciśnienia tętniczego,
 • ocena skuteczności leczenia hypotensyjnego
 • znaczna zmienność wartości ciśnienia tętniczego między wizytami
 • diagnostyka tzw. „efektu białego fartucha”,
 • podejrzenie oporności na leczenie farmakologiczne
 • podejrzenie epizodów hipotensji (zwłaszcza u osób starszych, z cukrzycą)
 • diagnostyka omdleń, zawrotów głowy


Przygotowanie do badania:

 • badanie Holter EKG nie wymaga szczególnych przygotowań

 • na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, najlepiej koszulka bawełniana z krótkim rękawem 

 • w dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe


Przebieg badania:
 • na ramieniu (niedominującym) pacjenta zakłada się mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego

 • mankiet zostaje połączony z urządzeniem rejestrującym, które jest niewielkich rozmiarów i zostaje przymocowane do ciała pacjenta za pomocą paska

 • po przeszkoleniu ze sposobu użytkowania aparatu, pacjent idzie do domu

 • przez całą dobę urządzenie wielokrotnie automatycznie napełnia rękaw powietrzem, wykonuje pomiar i zapisuje jego wynik; pomiary ciśnienia tętniczego dokonywane są w ciągu dnia co 15-20 minut, w nocy co 30 minut

 • po upływie określonego czasu (zwykle 24 godzin) pacjent zgłasza się na zdjęcie Holtera


INSTRUKCJE DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:
 • Nie należy otwierać rejestratora – ryzyko uszkodzenia aparatu i utraty danych z rejestracji
 • Nie należy ciągnąć i zaginać przewodu
 • Należy zachowywać codzienną aktywność.
 • w trakcie dokonywanego pomiaru ciśnienia, należy ramię z mankietem rozluźnić i w miarę możliwości ograniczyć jego ruch;
 • Zalecane jest prowadzenie dzienniczka pacjenta (informacje odnośnie swojej aktywności fizycznej, samopoczucia i występujących objawów)
 • Rejestrator EKG nie jest urządzeniem wodoszczelnym – nie może zostać zamoczone (Nie wolno się kąpać ani nie brać prysznicu z założonym rejestratorem!!!)
 • W przypadku znacznych dolegliwości w obrębie kończyny z założonym mankietem (nasilony ból, pojawienie się obrzęku, zasinienie, pieczenie i innych niepokojących pacjenta objawów) należy się zgłosić wcześniej do naszej przychodni lub samodzielnie zdjąć mankiet i aparat).