GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

Holter ekg (całodobowe lub wielodobowe badanie ekg)
Holter EKG to badanie czynności bioelektrycznej serca z zastosowaniem wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności pacjenta. W badaniu ocenia się pracę serca w czasie snu oraz aktywności. Badanie umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Holter EKG umożliwia korelację objawów odczuwanych przez pacjenta (takich jak zawroty głowy, uczucie kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej) ze zmianami w EKG. Dzięki tej metodzie można rozpoznać napadowe, krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca, które mogą być niewykrywalne w pojedynczym badaniu EKG. Rejestracja EKG trwa przeważnie 24 godziny. W niektórych przypadkach wykonuje się dłuższe pomiary (48 godzin – 7 dni)

Wskazania do badania:

 • zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca)

 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego

 • ocena rytmu serca po wszczepieniu rozrusznika

 • diagnostyka bólu w klatce piersiowej

 • diagnostyka omdleńPrzygotowanie do badania:
 • badanie Holter EKG nie wymaga szczególnych przygotowań

 • w dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe

 • warto ubrać luźniejsze ubranie aby ukryć aparaturę pod ubraniem.

 • w dniu badania należy zadbać, aby skóra klatki piersiowej była czysta, nie należy natłuszczać skóry i stosować balsamów do ciała (może to powodować trudności w przyklejeniu elektrod lub ryzyko odklejania się elektrod w czasie badania)

 • u mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej zaleca się ogolenie owłosienia w miejscu przyklejenia elektrod w celu uzyskania najlepszej jakości zapisu EKG

 • pacjent z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem serca powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (np. paszport rozrusznika lub wydruk z ostatniej kontroli), które posłużą do weryfikacji pracy stymulatora


Przebieg badania:
 • na klatce piersiowej pacjenta (po uprzednim przygotowaniu skóry) umieszczane są elektrody (5 lub 10 w zależności od rodzaju badania)

 • elektrody są połączone kabelkami z urządzeniem rejestrującym, które jest niewielkich rozmiarów i zostaje przymocowane do ciała pacjenta za pomocą paska

 • po przeszkoleniu ze sposobu użytkowania aparatu, pacjent idzie do domu

 • po upływie określonego czasu (zwykle 24 godzin) pacjent zgłasza się na zdjęcie Holtera


INSTRUKCJE DLA PACJENTA W TRAKCIE BADANIA:
 • Nie należy otwierać rejestratora – ryzyko uszkodzenia aparatu i utraty danych z rejestracji

 • Nie należy ciągnąć przewodów elektrod.

 • Nie należy dotykać elektrod i ich bezpośredniej okolicy.

 • Należy zachowywać codzienną aktywność.

 • Unikać przebywania w bezpośrednim otoczeniu koców elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i elektrycznych urządzeń przemysłowych.

 • Zalecane jest prowadzenie dzienniczka pacjenta (informacje odnośnie swojej aktywności fizycznej, samopoczucia i występujących objawów)

 • Rejestrator EKG nie jest urządzeniem wodoszczelnym – nie może zostać zamoczone (Nie wolno się kąpać ani nie brać prysznicu z założonym rejestratorem!!!)