GIERACH-MED

Dla Twojego Zdrowia...

EKG spoczynkowe

Elektrokardiografia to podstawowy element diagnostyki kardiologicznej.
Jest badaniem nieinwazyjnym wykonywanym w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej, przy pomocy specjalnego aparatu rejestrującego prądy czynnościowe mięśnia sercowego (elektrokardiografu). Badanie polega na przyłożeniu do ciała pacjenta sześciu elektrod przedsercowych i czterech kończynowych, za pomocą których rejestrowana jest praca serca. Wykonanie EKG trwa ok. 5-10 minut.

Przygotowanie do badania:
Badanie EKG nie wymaga specjalnego sposobu przygotowania
W dniu badania zaleca się:

  • nie pić kawy i nie palić papierosów na co najmniej godzinę przed badaniem (używki te podnoszą ciśnienie i przyspieszają rytm serca)

  • zjeść niewielki, lekkostrawny posiłek, aby nie zwiększać ciśnienia w jamie brzusznej wypełnionym żołądkiem

  • nie spożywać alkoholu (możliwość zmniejszenia ilości potasu i magnezu w organizmie, co może skutkować mniejszą siłą skurczu mięśnia sercowego oraz arytmią)

  • nie wykonywać żadnego wysiłku co najmniej 5 minut przed badaniem

  • nie pić tuż przed badaniem zimnych napojów – może to spowodować zmiany w zapisie EKG

  • przed wykonaniem badania poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach