GIERACH-MED Dla Twojego Zdrowia...

Stacks Image 8
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem w 2003 roku. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą chorób płuc. Obecnie pełnię funkcję starszego asystenta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w Oddziale Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European Respiratory Society.
Na co dzień zajmuję się profilaktyką i leczeniem chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. W ramach wizyty możliwe jest wykonanie badania poligraficznego oraz kontrola i leczenie dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (PAP).