GIERACH-MED Dla Twojego Zdrowia...

Stacks Image 7
  Staże
  • staż podyplomowy w Oddziale Wewnętrznym 1 -Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 2005-2007
  • 5 letnia specjalizacja z Chorób Wewnętrznych -Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Radziejowie oraz 5 letni staż w Oddziale Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Detoksykacyjnym 2007-2013
  • 5 letni staż pracy w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy 2015-2020
  • specjalizacja z Diabetologii Klinika Endokrynologii i Diabetologii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy
  • dyżury internistyczne w Klinice Medycyny Ratunkowej Szpitala nr 1 im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy od 2015